UMRE NASIL YAPILIR?

Umre Nasıl Yapılır?

Umre nasıl yapılır?

Mekke dışından olup da umre yapmak isteyen bir Müslüman mikat yerinde ihrama girer. Eğer kişi Mekke’de ikamet ediyorsa ve umre yapmak isterse durumu biraz farklılık gösterir. Öncelikle Aişe (r.a.h.) Camii Ten’im’inden ihrama girmesi gerekir. Sonra Mekke’ye gelip tavaf ve sa’yini yapar. İhram, niyet ve telbiyedir. İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz daha öncesinden girilir.

Umre yapacak kişi ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltması veya daha önceki adetine göre tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi, etek tıraşı olması, yıkanması ve abdest aldıktan sonra tercihen yeni, yeni olmasa bile ter temiz ve beyaz izar ve ridasını giyip güzel koku süründükten sonra kerahet vakitleri dışında ise iki rekat namaz kılması müstehaptır.Sonra kalp ile umreye niyet edilir. Sesli olarak niyet edilmesinde de beis yoktur. Umreye niyet “Allahım! Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum, onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allahım! Senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir. (Allahumme innî uriydu el-umre feyesserhâlî ve tegabbelehâ minnî, neveytu el-umre ve ahramtu bihellahu teala fein habeseni hâbis femahallî haysu habestenî)” şeklinde edilir.

Sonra şöyle telbiye getirir; “Allahım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar takrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet Sana mahsustur. Mülk Senin’dir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur Senin. (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şeriyke leke lebbeyk, innelhamde venni’mete leke velmülk, lâ şerkiyke lek)”. Umre yapan kişi Telbiyeyi üç defa tekrar eder, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e salat getirirken telbiyeye son verir. Hacı, yüksek bir tepeye çıktığında veya tepeden inerken, arabaya binerken veya arabadan inerken, arkadaşları ve tanıdıkları ile karşılaştığında ve namazların ardından telbiyeyi tekrarlar. Umre Hanefi ve Maliki mesheblerinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mesheblerinde ise farzdır.